Civ. ing Anders Johansson

RAJ Design & Byggkonsult AB
Lärketorpsvägen 41
441 60 Alingsås

Certifierad Kontrollansvarig, nivå K, enl PBL av RISE

Medlem i SBR - Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

Tel 0707727464
anders@rajdesign.se