RAJ Design & Byggkonsult AB är verksamt inom:

  • - Entreprenadbesiktning
    - Byggprojektledning
    - Byggprojektering
    - Kontrollansvar, nivå K.
    - BAS-P/BAS-U – Arbetsmiljöplaner

Jag är civilingenjör, Väg o vatten, CTH, med examen 1984. Under ungefär 40 år har jag arbetat med det mesta inom byggbranschen. De senaste åren har jag huvudsakligen varit verksam som entreprenör. 2014 blev jag certifierad KA, nivå N, och sedan dess har jag riktat in mig mer mot byggkonsultverksamhet. 2018 ombildade jag mitt företag och startade RAJ Design & Byggkonsult AB.